Добре дошли на сайта на ДКЦ 1 - Русе

"Диагностично-консултативен център 1 - Русе" ЕООД е водещо за област Русе лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, акредитирано с оценка "Отличен" за пет години.
В лечебното заведение работят високо квалифицирани специалисти, извършващи диагностична, лечебна и профилактична дейности по договор с НЗОК и доброволни здравноосигурителни фондове.
Подготвят се документи за представяне пред ТЕЛК. Ежедневно се извършва експертиза на работоспособността - обща и специализирани ЛКК.
Издават се медицински удостоверения за работа, брак, осиновяване, шофьори, работа в чужбина, притежаване на оръжие.
<span>Добре дошли</span> на сайта на <span>ДКЦ 1</span> - Русе

Специализирани кабинети в ДКЦ 1 - Русе

¤ акушерство и гинекология
¤ алергология
¤ гастроентерология и диететика
¤ дерматовенерология /кожно-венерически болести/
¤ ендокринология и болести на обмяната
¤ кардиология
¤ неврология
¤ неврохирургия
<span>Специализирани</span> кабинети в <span>ДКЦ 1 - Русе</span>

Специализирани кабинети в ДКЦ 1 - Русе

¤ нефрология
¤ ортопедия и травматология
¤ оториноларингология /уши-нос-гърло/
¤ офталмология /очни болести/
¤ педиатрия /детски болести/
¤ ревматология
¤ урология
¤ хирургия
<span>Специализирани</span> кабинети в <span>ДКЦ 1 - Русе</span>

Параклинични кабинети

За ендоскопии, за ултразвукова диагностика на коремни органи /ехограф/, за изследване на костна плътност /остеодензитометрия/ и функционален кабинет.

Рентгеново отделение

Оборудвано със съвременна апаратура за дигитална рентгенова диагностика, мамографски рентгенов апарат, компютърен аксиален томограф /скенер/.

Клинична лаборатория

Оборудвано с модерна апаратура за висококачествена клинико-лабораторна диагностика.

Извън състава на ДКЦ 1 - Русе

На територията на лечебното заведение са разположени отделение за Физиотерапия и рехабилитация, фитнес, микробиологична и паразитологична лаборатории, аптеки, оптика, както и кабинети на общопрактикуващи лекари и други специалисти, извън състава на "ДКЦ 1 - Русе" ЕООД.