Дейности

Високоспециализирани

дейности 

Пакет Високоспециализирана медицинска дейност      Специалист     
Акушерство и гинекология
67.32 – Деструктивно лечение на маточната шийка, с изкл. на химична каутеризация
67.11 – Колпоскопия с прицелна биопсия
68.16 – Аспирационна ендометриална биопсия
д-р Пейкова
Акушерство и гинекология
67.32 – Деструктивно лечение на маточната шийка, с изкл. на химична каутеризация
д-р Терзиева
Гастроентерология и диететика

45.13 – Езофагогастродудоденоскопия

45.23 – Фиброколоноскопия

д-р Христова
д-р Димитров

Ендокринология и болести на обмяната

88.98 – Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
д-р Кунева
Неврология 89.14 – Електроенцефалография
д-р Стоянова
Ортопедия и травматология
81.91 – Диагностична и терапевтична пункция на стави
д-р Ненов
Оториноларингология

21.22 – Вземане на биопсичен материал от нос

28.0   – Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

31.48 – Ларингостробоскопия и ларингостробография

93.75 – Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация

д-р Ламбев
Офталмология

14.24 – Лазертерапия при очни заболявания

д-р Ангелова

д-р Събева

Урология

57.32 – Уретроцистоскопия

58.0   – Уретротомия при стритктура

д-р Йосифов
Хирургия

85.11 – Вземане на биопсичен материал от гърда

40.11 – Вземане на биопсичен материал от лимфен възел

85.0   – Инцизия на гръдна жлеза

д-р Парапанов