Дейности

Общомедицински

дейности

¤ Медицински преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем
¤ Диспансеризация – Приложения № 8 и № 9 от Наредба № 40 от 2004 г. на МЗ
¤ Медицинска експертиза на работоспособността
¤ Промоция, превенция и профилактика
¤ Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК – Приложения № 6 и № 7 от Наредба № 40 от 2004 г. на МЗ