Специалисти

Специализирани

кабинети 

Педиатрия

д-р Анета ПИНАЛЕВА

етаж ІV, кабинет 402 тел. (082) 814 235
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8:00 - 11:30 8:00 - 11:30 8:00 - 11:30 8:00 - 11:30 8:00 - 11:30
Педиатрична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30


д-р Мария ПЕЙЧЕВА

етаж ІV, кабинет 404 тел. (082) 814 254
Амбулаторни прегледи
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
7:30 - 11:30 7:30 - 11:30 7:30 - 11:30 7:30 - 11:30 7:30 - 11:30
Педиатрична ЛКК
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30 11:30 - 12:30